Dostoevsky Studies     Volume 2, 1981

CONTENTS

ARTICLES

Horst-Jürgen Gerigk: Die Gründe für die Wirkung Dostoevskijs (3)

Dominique Arban: Le Statut de la Folie dans les oeuvres de jeunesse de Dostoevski (27)

Thomas E. Berry: Dostoevsky and Spiritualism (43)

Wolf Schmid: Edinstvo raznonapravlennykh vpechatlenij vosprijatija. Rasskazyvanie i rasskazyvaemoe v "Brat'jakh Karamazovykh" (51)

David K. Danow: A Note on the Internal Dynamics of the Dostoevskian Conclave (61)

Wilfried Potthoff: Zu Dostoevskijs Konzeption des literarischen Helden in den 1860-er Jahren. Am Beispiel von "Schuld und Sühne" (69)

Milivoje Jovanović: "Situacija Raskol'nikova" i ee otgoloski v russkoj sovetskoj proze (83)

Roman S. Struc: Kafka and Dostoevsky as "Blood Relatives" (111)

Ivan Verč: K voprosu o tak nazyvaemoj "tradicii" Dostoevskogo v dvukh redakcijakh romana "Vor" L. M. Leonova (119)

Donald M. Fiene: Elements of Dostoevsky in the novels of Kurt Vonnegut (129)

NOTES

Vladimir Volkov: Analysis of Smerdjakov (143)

Miroslav J. Hanak: Hegel's "Frenzy of self-conceit" a key to the annihilation of individuality in Dostoevsky's "Possessed" (147)

Michael Futrell: Buddhism and the Brothers Karamazov (155)

Anna Guarnieri-Ortolani: Dostoevskij i Landolfi (163)

2

REVIEWS

Victor Terras: V. S. Nechaeva, Rannij Dostoevskij: 1821 - 1849 (169)

Kalpana Sahni: E. I. Semenov, Roman Dostoevskogo "Podrostok" (Problematika i zhanr) (170)

Marina T. Naumann: V. Dneprov, Idej, strasti, postupki. Iz khudozhestvennogo opyta Dostoevskogo (172)

Rudolf Neuhäuser: Robin Feuer Miller, Dostoevsky and "The Idiot" (175)

Donald M. Fiene: John Glad (ed.), Forum International, Volume 3 (Fall 1980) (178)

BIBLIOGRAPHY

H.J. Gerigk, R. Goldblatt, J. Pachuta, M. Rice, D. Slattery: Current Bibliography (183)

PROFESSIONAL NEWS

Vth International Dostoevsky Symposium: Preliminary Information (203)

International Dostoevsky Centenary Conference: "Dostoievski dans la conscience d'aujourd'hui" Valbonne, France (205)

"Dostoevskij und die Literatur" München, FRG (207)

"Dostoevsky Centenary Conference" Nottingham, GB (209)

University of Toronto